Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie dla uzyskania uprawnienia do odstrzału redukcyjnego bobra europejskiego (Castor fiber)

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. (środa) w godzinach: 17.00 – 20.00 odbędzie się szkolenie myśliwych, którzy chcą uzyskać uprawnienia do odstrzału redukcyjnego bobra europejskiego (Castor fiber) na terenie obwodów łowieckich.

  1. Wykłady będą prowadzone online za pośrednictwem platformy internetowej – Clickmeeting.
  2. Instrukcja dołączania do platformy Clickmeeting: https://www.youtube.com/watch?v=BCq6KzIVhdo
  3. Opłata za kurs: 70,00 zł.
  4. Warunkiem (łącznym) przystąpienia do szkolenia jest:
  • Zgłoszenie swojego akcesu do dnia 09 lutego 2022 roku (czwartek) poprzez przesłanie zgłoszenia/oświadczenia (na druku przygotowanym przez ZO PZŁ w Gdańsku i umieszczonym na stronie internetowej pod ogłoszeniem o szkoleniu) drogą mailową na adres: zo.gdansk@pzlow.pl wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty.
  • Dokonanie do dnia 09 lutego 2022 r. opłaty za kurs na konto zarządu okręgowego: Santander Bank Polska 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553 oraz przesłanie potwierdzenia przelewu wraz ze zgłoszeniem.
  1. Linki do połączenia zostaną przesłane w dniu 14 lutego 2022 r.
  2. Program szkolenia: Uczestnicy szkolenia zapoznają się z: biologią i ekologią gatunku, podstawami prawnymi regulującymi odstrzał redukcyjny bobra europejskiego, jako gatunku chronionego oraz zasadami bezpieczeństwa przy dokonywaniu odstrzału bobra europejskiego.
  3. Wykładowca szkolenia posiada uprawnienia: instruktora sokolnictwa, lektora biologii zwierząt łownych, lektora ochrony środowiska, lektora wyceny trofeów łowieckich, wstępnej wyceny trofeów łowieckich oraz certyfikat Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i uprawnienia eksperta przyrodniczego z dziedziny botaniki i ornitologii – uprawnienia eksperta nr 1449/2012/EP.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie i program szkolenia.

2. Regulamin szkolenia.

3. Zgłoszenie/Oświadczenie (pdf).

4. Zgłoszenie/Oświadczenie (Word).

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp