Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Wysokość składki na 2022 r.

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 5 listopada 2021 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2022 r.

Wysokość składki wyniesie następująco:

– normalna 350 zł plus ubezpieczenie – 43 zł razem 393 zł,

– ulgowa 175 zł plus ubezpieczenie – 43 zł razem 218 zł,

– ulgowa, o której mowa w par. 124 ust. 3 Statutu PZŁ, 87,50 zł plus ubezpieczenie – 43 zł razem 130,50 zł.

Numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego w Gdańsku: 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553

Udostępnij
Twitter
WhatsApp