Zarząd okręgowy

Michał Laska
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Michał Laska jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2006 r., z uprawnieniami selekcjonerskimi od 2009 r. Od 2006 roku jest członkiem KŁ nr 37 „Lis” w Czersku oraz od 2018 roku jest członkiem WKŁ nr 500 „Bielik” w Gdyni. Delegat na Zjazd Okręgowy w Bydgoszczy (2010 r., 2015 r.), Delegat na Zjazd Okręgowy w Gdańsku (2018 r.), od 2018 r. Delegat Okręgu Gdańskiego na Zjazd Krajowy PZŁ. Członek Komisji Kultury Łowieckiej przy ORŁ w Gdańsku (lata 2010 – 2018), Członek Komisji Hodowlanej przy ORŁ w Gdańsku (lata 2010 – 2018), Zastępca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Myśliwych Ziemi Słupskiej, Koszalińskiej i Gdańskiej „Echo Pomorskiej Kniei” (lata 2011-2019). W latach 2008 – 2019 jako Przedstawiciel Samorządu Województwa Pomorskiego w komisjach egzaminacyjnych na uprawnienia do wykonywania polowania przy zarządach okręgowych PZŁ w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku i Słupsku. Łowczy Okręgowy od 2019 roku.

Wykształcenie wyższe:

 • Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji na kierunkach:
  1) administracja
  2) prawo.
 • W roku 2011 na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na Wydziale Leśnym, ukończył Studium Podyplomowe: Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny.
 • W roku 2015 w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, ukończył Studium Podyplomowe: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Kadry i Płace.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zajmując się ochroną gruntów rolnych i leśnych,
 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku zajmując się łowiectwem oraz ochroną przyrody.

Michał Laska został odznaczony medalem Zasłużony dla Łowiectwa Słupskiego, Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Koszalińskiej, Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej, Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ.

Posiada uprawnienia instruktora kynologii, ukończył kurs z zakresu oceny wieku, zasad selekcji oraz wstępnej wyceny medalowej, odbył szkolenia m.in. w zakresie stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ochrony środowiska, przepisów dot. ochrony gruntów rolnych i leśnych, skutecznego negocjowania ze społecznością lokalną.

Członkowie Zarządu Okręgowego

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2007 r., z uprawnieniami selekcjonerskimi od 2011 r. Związany z KŁ „SOKÓŁ” Żarnowiec, którego jest Prezesem i delegatem na Zjazd Okręgowy.

Posiada uprawnienia Instruktora i Sędziego Strzelectwa Myśliwskiego.

Wykształcenie wyższe rolnicze, absolwent Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy.

Dr n med.  Marek Krzemiński jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od  30 lipca 1999 r., związany z Kołem Łowieckim „Cyranka” w Pruszczu Gdańskim oraz Kołem Łowieckim „Hodowca” w Gdańsku.

W KŁ „Cyranka” w Pruszczu Gdańskim w latach 2005 – 2010 piastował funkcję sekretarza Zarządu, a w latach  2010 – 2018 Prezesa Zarządu.

W latach 2010 – do chwili obecnej jest delegatem na Zjazd Okręgowy PZŁ w Gdańsku.

W latach 2010 – 2019 – członek Rady Okręgowej PZŁ w Gdańsku, od 2019 r członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku. Członek Komisji Hodowlanej  ZO PZŁ od  2010 r.  Współinicjator  powstania  w  2015 r. Stowarzyszenia  na Rzecz Bioróżnorodności „Perdix” – Rajkowy.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2011r., uprawnienia selekcjonerskie od 2015r. Członek WKŁ nr 286 „Sokół” Pruszcz Gdański, delegat koła na Zjazd Okręgowy (od 2018r.), powołany na strażnika łowieckiego w kole.

Pełnił do tej pory szereg funkcji w Zrzeszeniu: 

 • członek Komisji Hodowlanej ds. Zwierzyny Drobnej ORŁ w Gdańsku,
 • sekretarz Komisji Hodowlanej przy ZO w Gdańsku,
 • sekretarz w kole łowieckim,


Ukończył szkolenia:

 • w zakresie „Szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz ochrona pól przed zwierzyną”,
 • dla kandydatów na strażników łowieckich zatrudnianych lub powoływanych przez zarządców lub zarządców obwodów łowieckich,
 • z zakresu wiedzy wymaganej od osób przeprowadzających odstrzał redukcyjny bobra europejskiego.

Posiada odznaczenie „Za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej”.

Wykształcenie wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.