Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Tadeusz Trybuś Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
2. Józef Jankowski Zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego
3. Daniel Blar Zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego
4. Mirosław Jan Mudlaff Zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego