Kapelan okręgowy

  1. Ks. Prałat Andrzej Koss Kapelan leśników i myśliwych Diecezji Pelplińskiej
  2. Ks. Kanonik Jacek Tabor Duszpasterz leśników i myśliwych Diecezji Gdańskiej