Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Gdańsk

Okręgowy Sąd Łowiecki

Okręgowy Sąd Łowiecki
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Aleksander Jacek Deptuła Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego
2. Wojciech Paweł Grochowiecki Zastępca Prezesa Okręgowego Sadu Łowieckiego
3. Leon Czapiewski Zastępca Prezesa Okręgowego Sadu Łowieckiego
4. Arkadiusz Gurazda
Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego
5. Mariusz Rubaszewski
6. Wojciech Krzysztof Dubrowski
7. Jacek Światowski
8. Jan Tadeusz Ptak
9. Wojciech Znajewski
10. Lech Manaj