Okręgowy Sąd Łowiecki

Okręgowy Sąd Łowiecki
L.p.Imię i nazwiskoFunkcja
1.Aleksander Jacek DeptułaPrezes Okręgowego Sądu Łowieckiego
2.Wojciech Paweł GrochowieckiZastępca Prezesa Okręgowego Sadu Łowieckiego
3.Leon CzapiewskiZastępca Prezesa Okręgowego Sadu Łowieckiego
4.Arkadiusz Gurazda
Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego
5.Mariusz Rubaszewski
6.Wojciech Krzysztof Dubrowski
7.Jacek Światowski
8.Jan Tadeusz Ptak
9.Wojciech Znajewski
10.Lech Manaj