Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Kurs dla kandydatów do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania – 28 lutego 2022 r.

Kurs on-line dla kandydatów do uzyskania uprawnień podstawowych do wykonywania polowania – tryb tygodniowy poniedziałek – niedziela od 28.02.do 17.03.2022 r. w godzinach 16.00-20.15 wraz z treningami strzeleckimi.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku informuje o organizacji kursu na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania. Kurs rozpocznie się w dniu 28 lutego roku o godzinie 16:00 i obejmować będzie 20 spotkań. Zakończenie kursu (cześć teoretyczna) w dniu 17.03.2022 o godzinie 19.15.

Termin i podział na grupy treningu strzeleckiego zostanie określony po ustaleniu ostatecznej listy uczestników. Trening strzelecki odbywa się na terenie strzelnicy przy ul. Jaśkowa Dolina 114, 80-286 Gdańsk po odbyciu zajęć teoretycznych. Przewidywany termin treningu strzeleckiego 21.03.2022 r. – 01.04.2022 r. Trening strzelecki obejmuje naukę strzelania na osi rogacza, dzika, zająca oraz na osi myśliwskiej (trap). Każdy uczestnik ma obowiązek odbyć 2 treningi strzeleckie.

Wykłady będą prowadzone online za pośrednictwem platformy internetowej – Clickmeeting.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest:

  • zgłoszenie swojego akcesu do dnia 11 lutego 2022 roku (piątek) poprzez przesłanie zgłoszenia/oświadczenia (na druku przygotowanym przez ZO PZŁ w Gdańsku i umieszczonym na stronie internetowej pod ogłoszeniem o kursie) drogą mailową na adres: zo.gdansk@pzlow.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby biura: ul. Jaśkowa Dolina 114, 80-286 Gdańsk. Uwaga! Ważna jest data wpływy zgłoszenia/oświadczenia do biura ZO PZŁ w Gdańsku, a nie nadania na poczcie.
  • Dokonanie opłaty za kurs na konto zarządu okręgowego: Santander Bank Polska 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553.

Cena kursu zależy od ostatecznej liczby uczestników i zostanie podana po zamknięciu listy uczestników, tj. po 14 lutym br. i zostanie przesłana drogą mailową do kursantów.  W cenę kursu zostało wliczone szkolenie praktyczne na strzelnicy i materiały dydaktyczne.

Pliki do pobrania:

1. Zgłoszenie_Oświadczenie

2. Regulamin kursu

3. Harmonogram kursu

4. Zawiadomienie o kursie-PODSTAWOWE

Jak dołączyć do ClickMeeting:  https://www.youtube.com/watch?v=BCq6KzIVhdo

Udostępnij
Twitter
WhatsApp