Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Gdańsk

Kurs dla kandydatów na selekcjonerów – tryb hybrydowy (mieszany) 08.05.2023 r. -14.05.2023 r. Aktualizacja

Aktualizacja: Termin egzaminu pisemnego i ustnego przewidziany jest na dzień 23 maja 2023 r. na terenie siedziby Zarządu Okręgowego przy ul. Jaśkowa Dolina 114, 80-286 Gdańsk.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku informuje, że w dniach 08.05-14.05.2023 r. organizuje kurs dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej i muflonów w trybie hybrydowym (mieszanym):

  • poniedziałek – piątek, 08.05.-12.05.2023 r. w godzinach 16.00-20.30 – zajęcia on-line
  • sobota – niedziela, 13.05.-14.05.2023 r. w godzinach 08.00-16.00 – zajęcia stacjonarne
  1. Kurs rozpocznie się w dniu 08.05.2023 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00.
  2. Wykłady od 08.05.2023 r. (poniedziałek) do 12.05.2023 r. (piątek)  będą prowadzone online za pośrednictwem platformy internetowej – Clickmeeting, w godzinach 16.00 – 20.00.
  3. Instrukcja dołączania do platformy Clickmeeting: https://www.youtube.com/watch?v=BCq6KzIVhdo
  4. Natomiast wykłady w dniach: 13.05.2023 r. (sobota) i 14.05.2023 r. (niedziela) odbędą się w trybie stacjonarnym na terenie strzelnicy przy ul. Jaśkowej Doliny 114, 80-286 Gdańsk, w godzinach od 08.00-16.00.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest:

  • zgłoszenie swojego akcesu do dnia 04 maja 2023 roku (czwartek) poprzez przesłanie zgłoszenia/oświadczenia (na druku przygotowanym przez ZO PZŁ w Gdańsku i umieszczonym na stronie internetowej pod ogłoszeniem o kursie) drogą mailową na adres: zo.gdansk@pzlow.pl. W tytule wiadomości e-mail proszę wpisać „Kurs selekcjonerski 2023, imię i nazwisko”.
  • dokonanie do dnia 27 kwietnia 2023 r. opłaty za kurs w wysokości 1000,00 na konto zarządu okręgowego: Santander Bank Polska 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553. W tytule przelewu należy wpisać: „Kurs selekcjonerski, imię i nazwisko”.

Do egzaminu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania mogą przystąpić myśliwi, którzy posiadają uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania co najmniej 3 lata.

 

Harmonogram zajęć

Regulamin kursu

Oświadczenie/zgłoszenie

Udostępnij
Twitter
WhatsApp