Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

MEMORIAŁ IM. ADAMA KRAIŃSKIEGO 13 SIERPNIA 2022 R.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku zaprasza wszystkich chętnych Kolegów do udziału w Memoriale im. Adama Kraińskiego – zawodach strzeleckich zaliczonych
do „Wawrzynu Strzeleckiego PZŁ” obejmujących myśliwski pięciobój strzelecki.

Zawody odbędą się na strzelnicy w Gdańsku przy u. Jaśkowa Dolina 114 w dniu 13 sierpnia 2022 r. Numery startowe wydawane będą od godziny 7:30 do 8:30. Pierwsze strzelania rozpoczną się o godzinie 9.00.

Wpisanie na listę uczestników nastąpi po otrzymaniu przelewu opłaty startowej.

W tytule przelewu prosimy o podanie: imię i nazwisko zawodnika, numer legitymacji PZŁ, okręg oraz klasę.

O umieszczeniu na liście decyduje kolejność wpłat, maksymalna liczba uczestników zawodów – 120 zawodników.

Opłatę startową prosimy wpłacać do 31 lipca 2022 r. na konto Nr: 85 10 90 10 98 0000 0000 0901 5553 Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku.

Za udział w zawodach – 250,00 zł./za osobę w tym wyżywienie.

Na strzelnicy obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa związane ze stanem epidemii (Sars-Cov-2).

Udostępnij
Twitter
WhatsApp