Przekaż 1,5 % podatku dla zwierzyny drobnej - FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS: 0000319773)

Zarząd Okręgowy Gdańsk

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków w sezonie łowieckim 2022/2023

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku informuje, że:

W dniach: 17.04., 18.04., 19.04. i 20 kwietnia 2023 r. w godzinach 16.00-19.00 obędzie się OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ODSTRZAŁU JELENI I DANIELI BYKÓW POZYSKANYCH W SEZONIE ŁOWIECKIM 2022/2023.

Miejsca oceny prawidłowości odstrzału:

17.04.2023 r. Nadleśnictwo Lipusz (ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz).

18.04.2023 r. Leśniczówka Bukowiec, gm. Subkowy (Bukowiec 1, 83-120 Subkowy);

19.04.2023 r. Urząd Gminy w Choczewie (ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo);

20.04.2023 r. siedziba ZO PZŁ w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 114, 80-286 Gdańsk, „Wiata”.

Wzorem lat ubiegłych prosimy o dostarczanie trofeów łowieckich ZBIORCZO przez jednego maksymalnie przez dwóch/trzech przedstawicieli z danego koła.

Trofea łowieckie winny być właściwie spreparowane, kompletne (czaszka wraz z żuchwą i pełnym uzębieniem. Żuchwę z czaszką proszę połączyć gumką ewentualnie sznurkiem. Prosimy nie łączyć drutem. Każde trofeum należy obligatoryjnie opatrzyć metryczką z wpisanymi danymi zgodnie z  arkuszem oceny (nazwisko i imię, macierzysty zarząd okręgowy myśliwego, koło łowieckie, nr obwodu, rodzaj upoważnienia, data odstrzału, masa tuszy).

DO WYBRANEJ PRZEZ KOŁO LOKALIZACJI DOSTARCZYĆ NALEŻY TROFEA ZE WSZYSTKICH DZIERŻAWIONYCH PRZEZ KOŁO OBWODÓW. Innymi słowy JEDNO KOŁO – JEDNA LOKALIZACJA.

Przypominamy, że ocenie prawidłowości odstrzału podlegają wszystkie trofea samców jeleni, danieli pozyskanych na terenie obwodów ZO PZŁ w Gdańsku (z wyłączeniem trofeów pozyskanych w drodze polowania komercyjnego, których trofea zostały już ocenione).

Udostępnij
Twitter
WhatsApp