Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Gdańsk

Podziękowanie i życzenia

Koleżanki i Koledzy

W dniu dzisiejszym zostałem odwołany z funkcji łowczego okręgowego i tym samym Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku.

Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom za ostatnie trzy lata współpracy. To dzięki Waszemu zaangażowaniu – myśliwych oraz kół łowieckich z okręgu gdańskiego udało nam się wspólnie zorganizować w trudnym czasie epidemii takie przedsięwzięcia jak Hubertus Pomorski, Pomorską Konferencję Łowiecką, pomoc dla placówek służby zdrowia w związku z epidemią SarsCov2 czy w ostatnim czasie również pomoc dla osób uciekających przed agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jednakże to ustawowe i statutowe zadania Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich były podstawą naszej współpracy. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Zadania te, choć trudne i czasami rodzące wątpliwości natury moralnej, realizowane były przez myśliwych okręgu gdańskiego w zgodzie z etyką i z bardzo dobrym skutkiem. Warto w tym miejscu podkreślić, że w okręgu gdańskim odstrzały sanitarne dzików realizowane były na bardzo wysokim poziomie.

Serdecznie dziękuję członkom Zarządu Okręgowego, z którymi miałem przyjemność pracować: Henrykowi Nodze, Mirosławowi Jurkowlańcowi, Jackowi Michałowskiemu, Jerzemu Czerni, Markowi Krzemińskiemu, Zdzisławowi Kamienieckiemu i Janowi Żygowskiemu.

Dziękuję wszystkim członkom komisji problemowych z ich przewodniczącymi na czele oraz wszystkim wieloletnim działaczom Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Łowieckiego z Markiem Gorskim, Adamem Langerem i Piotrem Ławrynowiczem na czele.

Dziękuję pracownikom Biura Zarządu Okręgowego  za zaangażowanie i poświęcenie w realizację zadań i kompetentną obsługę myśliwych i kół łowieckich.

Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego jestem od stycznia 2006 r. i niemal od samego początku miałem przyjemność pracować społecznie na rzecz Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Łowieckiego. Kończąc etatową pracę na stanowisku łowczego okręgowego deklaruję chęć dalszej pracy na rzecz Okręgu w charakterze działacza społecznego.

Korzystając z okazji składam wszystkim Koleżankom i Kolegom najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

 

Darz Bór

Michał Laska

Udostępnij
Twitter
WhatsApp