Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Gdańsk

V Pomorskie Mistrzostwa w Wabieniu Drapieżników o Bursztynowego Lisa

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku zaprasza koleżanki i kolegów myśliwych, pasjonatów wabienia drapieżników do udziału w planowanej na trzecią dekadę lutego (23 – 25 lutego) 2024 roku ogólnopolskiej imprezie myśliwskiej pod nazwą: V Pomorskie Mistrzostwa w Wabieniu Drapieżników o Bursztynowego Lisa.

Organizacji tej pięknej, tradycyjnej już imprezy w tym roku  podjęli się: Łowczy Okręgowy PZŁ w Gdańsku – kol. Dominik Szefer, Koła Łowieckie dzierżawiące tereny na Żuławach Gdańskich: K.Ł. „Ogar” Gdańsk, K.Ł. „NR 1” Gdynia, K.Ł. „Bekas”, K.Ł. „Hodowca” Gdańsk, WKŁ 209 „Bóbr” Gdańsk, K.Ł. „Cyranka” Pruszcz Gdański i K.Ł. „Kormoran” Drewnica, K.Ł. „Cyranka” Gdańsk

Cele imprezy:

Redukcja drapieżników (głównie lisy, kuny, norka amerykańska) – ochrona zajęcy i ptactwa.
Propagowanie i doskonalenie tradycyjnych metod polowania na wab.
Doskonalenie łowieckich umiejętności myśliwych (kamuflaż, wybieranie stanowisk wabienia, obserwacja zachowań drapieżników, oddawanie strzałów do zwierzyny na krótkim dystansie, szkolenie z zakresu zagospodarowania pozyskanych drapieżników).
Dostarczenie materiału badawczego w ramach działań profilaktyki weterynaryjnej.
Promocja regionu ze szczególnym uwzględnieniem turystyki myśliwskiej.
Promocja kół łowieckich współorganizujących mistrzostwa.
Działanie integracyjne.

W mistrzostwach weźmie udział do 18 par: – myśliwych wabiarzy i współpracujących z nimi lokalnych myśliwych – podprowadzających.

Mistrzostwa będą miały formułę polowania indywidualnego odbywającego się na podstawie pisemnych upoważnień właścicieli lub dzierżawców obwodów. Podprowadzającymi będą znający teren myśliwi z kół łowieckich Okręgu Gdańskiego PZŁ z rejonu Żuław Gdańskich.

Bazę mistrzostw stanowić będzie Cedrowy Dworek w Cedrach Wielkich (powiat gdański).

Każdy z wabiarzy będzie operować na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1500 ha (1/2 powierzchni minimalnej obwodu łowieckiego).

Mistrzostwa rozpoczną się w piątek 23.02.2023 około godz. 18.00 uroczystą biesiadą myśliwską połączoną z losowaniem rewirów polowań.

W czasie mistrzostw przewidziane są trzy wyjścia w teren:

24.02 sobota godz. 6.00 (powrót godz. 10.00)

24.02 sobota godz. 14.30 (powrót godz. 20.00)

25.02 niedziela godz. 6.00 (powrót godz. 10.00)

Mistrzostwa zakończą się w niedzielę, 25.02.2023 o godz. 12.00 uroczystym, tradycyjnym pokotem, ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

Udział wabiarzy w mistrzostwach jest odpłatny, obejmuje koszty noclegów, wyżywienia (w tym myśliwskiej biesiady), nagród dla zwycięzców, pamiątek, transportu w łowiskach. Całkowity koszt to 1000 złotych. Wpłat należy dokonywać na konto Zarządu Okręgowego w Gdańsku (nr konta 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553) z dopiskiem Bursztynowy Lis 2024 + imię i nazwisko uczestnika.

Chętnych do udziału w mistrzostwach prosimy o kontakt z Zarządem Okręgowym PZŁ w Gdańsku kol. Michał Sierżant – tel. 453 041 780 lub mailowo na adres m.sierzant@pzlow.pl.

O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń.

Darz Bór

Zał.1 – Regulamin Mistrzostw

Załącznik 1.

Regulamin Pomorskich Mistrzostw Wabiarzy o Bursztynowego Lisa

1. Zarząd Okręgu PZŁ w Gdańsku jest organizatorem Pomorskich Mistrzostw w Wabieniu Drapieżników (zwanych dalej Mistrzostwami) we współpracy z Kołami Łowieckimi Gdańskiego Okręgu PZŁ.
2. W Mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.

3. W czasie Mistrzostw wszystkich uczestników obowiązują przepisy krajowe związane z wykonywaniem polowania.
4. Do wabienia w czasie Mistrzostw można wykorzystywać jedynie akustyczne wabiki manualne, w naturalny sposób imitujące odgłosy zwierząt. Stosowanie wabików elektronicznych jest zabronione.
5. Strzał może zostać oddany jedynie do drapieżników oraz IGO zwabionych.
6. W czasie Mistrzostw wolno używać tylko broni śrutowej lub kombinowanej wykorzystując wyłącznie lufy gładkie oraz amunicję śrutową, drapieżniki strzelone z broni o lufach gwintowanych nie zaliczają się do punktacji Mistrzostw.
7. Psy w czasie Mistrzostw mogą być używane jedynie do poszukiwania postrzałków, w czasie wabienia zabronione jest posiadanie przy sobie psa.
8. Odstrzałowi podlegają wyłącznie drapieżniki wyszczególnione w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego oraz IGO.
9. O zwycięstwie decyduje ilość drapieżników oraz IGO zwabionych i pozyskanych przez myśliwego-wabiarza, przy czym:
a) o tym czy podprowadzający może strzelać do zwabionych drapieżników decyduje myśliwy-wabiarz (zawodnik) ;
b)jeżeli ilość drapieżników jest taka sama wygrywa ten myśliwy, który pozyskał więcej lisów;
c) jeżeli ilość lisów jest taka sama wygrywa ten zawodnik, który pozyskał więcej liszek;
d) jeżeli ilość liszek będzie taka sama wtedy decyduje czas pozyskania pierwszego drapieżnika (wygrywa ten myśliwy, który pozyskał pierwszego drapieżnika);
10. Za trzy pierwsze miejsca przysługują nagrody rzeczowe. Organizator może w miarę posiadanych środków rozszerzyć pulę nagród rzeczowych.

11. W kwestiach spornych decyduje Sędzia Główny.

Plik do pobrania

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱