Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

WYCENA MEDALOWA 2021

Zarząd Okręgowy PZŁ w Gdańsku zawiadamia, że w dniach 17 – 19 listopada 2021 r. (środa – piątek) na terenie strzelnicy przy ul. Jaśkowej Doliny 114, 80-286  Gdańsk  („Sala Biała”) zostanie przeprowadzona wycena medalowa trofeów łowieckich: poroży samców zwierzyny płowej (wieńców, parostków, łopat) oraz oręży dzików i czaszek drapieżników.

Wycenie medalowej podlegają trofea pozyskane w sezonach 2019/2020 i 2020/2021 r. Jednocześnie informujemy, że trofea z poprzednich sezonów dotychczas niewycenione można poddać wycenie również w tym terminie.

Przedłożone trofea winny być zaopatrzone w metrykę zgodnie z załączonym wzorem.

Zarząd Okręgowy prosi o powiadomienie myśliwych posiadających trofea kwalifikujące się do wyceny medalowej. Przypominamy, że zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązkiem członka PZŁ jest udostępnić Zrzeszeniu pozyskane trofeum w celach wyceny.

Ze względów organizacyjnych i lokalowych Zarząd Okręgowy prosi o dostarczenie trofeów do tut. Zarządu w terminie: 15-16 listopada 2021 r. w godzinach 8:00 – 16.00.

Natomiast odbiór trofeów w dniach 22-23 listopada 2021 r. w godzinach pracy biura Zarządu. Trofeum może odebrać jego właściciel lub inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie do odbioru trofeum.

 

PISMO ŁOWCZEGO OKRĘGOWEGO

WZÓR METRYKI – plik edytowalny

WZÓR METRYKI – plik PDF

Udostępnij
Twitter
WhatsApp