Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Informacja o pracy biura ZO PZŁ w Gdańsku

UWAGA

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku – zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PZŁ – informuje, iż od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania przechodzi w tryb pracy zdalnej.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się coronawirusa oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo i Nasze zdrowie, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadza działania zapobiegawcze – NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW NA TERENIE BIURA (biuro jest zamknięte).

Zalecany kontakt mailowy oraz telefoniczny-58 341 56 87
Biuro Zarządu i instruktorzy: zo.gdansk@pzlow.pl
Księgowość: finanse.gdansk@pzlow.pl

Wszelkie zapytania i korespondencję należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: zo.gdansk@pzlow.pl lub drogą pocztową na adres biura (ul. Jaśkowa Dolina 114, 80-286 Gdańsk).

Wprowadza się dyżury telefoniczne:
Sekretariat: poniedziałek-czwartek w godzinach 09.00-14.00.
Łowczy Okręgowy: wtorek-środa w godzinach 09.00-13.00.
Pozostałe godziny oraz piątek-praca własna biura zarządu okręgowego.

Na drzwiach Biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Gdańsku została zainstalowana skrzynka pocztowa w celu umożliwienia pozostawienia ewentualnej korespondencji.

WSZYSTKIE WPŁATY (bez wyjątku) należy wykonywać bezpośrednim przelewem na nasze konto nr: 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553.      

Dzienniki stażysty – wysyłamy listem poleconym po uprzednim przekazaniu na adres e-mali: zo.gdansk@pzlow.pl potwierdzenia wykonania opłaty (43,00 zł OC i 10,00 zł za dzienniczek stażysty) oraz adresu do korespondencji.
Hologramy do legitymacji-pomimo, iż od bieżącego roku nie są wymagana, wysyłamy listem poleconym po uprzednim przekazaniu na adres e-mail:zo.gdansk@pzlow.pl potwierdzenia wykonania opłaty składki oraz adresu do korespondencji.

Biuro