Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Nowy łowczy okręgowy w Gdańsku

17 maja łowczy krajowy Paweł Lisiak powołał na funkcję łowczego okręgowego w Gdańsku Dominika Szefera. Przewodniczący ZO Gdańsk ukończył Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni na specjalizacji bezpieczeństwo publiczne.

Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 2011 roku, posiada uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie. Obecnie jest Prezesem Koła Łowieckiego „Słonka” Pruszcz Gdański oraz członkiem Koła Łowieckiego „Jeleń” Brody. Od 2019 roku aktywnie działa w Komisji Edukacji i Promocji Łowiectwa przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku. Od 2018 roku  pełni funkcję  wiceprzewodniczącego Zespołu do spraw ptaków zaolejonych przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Życzymy Koledze owocnej pracy na rzecz gdańskich myśliwych i jednocześnie dziękujemy dotychczasowemu łowczemu Michałowi Lasce za działalność w Zarządzie Okręgowym w Gdańsku.