Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Prośba o pomoc dla uchodźców

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku w związku z nieuzasadnioną agresją wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę organizuje zbiórkę darów rzeczowych w celu wsparcia mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku po konsultacji z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działającym przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim przekazuje jako załącznik „Listę produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi)”.

Dary należy dostarczać w godzinach od 10.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku do siedziby Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114.

Z uwagi na rosnącą liczbę osób szukających w naszym kraju schronienia przed agresją wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę prosimy o rozważenie możliwości udostępnienia np. domków myśliwskich, kwater, siedzib kół łowieckich lub mieszkań prywatnych jako miejsc tymczasowego pobytu. Ponadto istnieje potrzeba pomocy w zakresie udostępnienia środków transportu uchodźców do miejsc tymczasowego pobytu. W przypadku chęci udostępnienia takich miejsc lub środków transportu przez koła łowieckie bądź poszczególnych myśliwych zwracamy się z prośbą o poinformowanie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku celem przekazania tej informacji do instytucji zajmujących się relokacją uchodźców.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku utrzymuje kontakt zarówno z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działającym przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim jak również z koordynatorami pomocy na terenie kraju.

Doceniając zaangażowanie kół łowieckich i myśliwych naszego okręgu w działania charytatywne w latach ubiegłych, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku serdecznie dziękuje za dotychczas okazane serce i zachęca wszystkich myśliwych do współpracy z lokalnymi samorządami oraz organizacjami charytatywnymi w celu udzielania doraźnej pomocy.

Lista produktów i środków

Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Łowieckiego
w Gdańsku
Michał Laska

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp