Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie weterynaryjne on-line 26-27 marca

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gdańsku informuje, iż w dniach 26-27 marca 2022 r. od godz. 8:30 odbywać się będzie 2-dniowe  szkolenie weterynaryjne w trybie on-line dla myśliwych, z zakresu wiedzy wymaganej dla osób, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • złożenie Zgłoszenia/Oświadczenia na piśmie pocztą tradycyjną na adres ZO PZŁ w Gdańsku (80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 114) lub jako skan podpisanego dokumentu pocztą elektroniczną na adres: zo.gdansk@pzlow.pl do dnia 18 marca br.;
  • dokonanie opłaty w wysokości 100 zł (sto złotych) na konto zarządu okręgowego nr: Santander Bank Polska 85 1090 1098 0000 0000 0901 5553 z dopiskiem: imię i nazwisko-szkolenie weterynaryjne, do dnia 18 marca 2022 r.

Szkolenie zostanie prowadzone online za pośrednictwem platformy internetowej – Clickmeeting.

Ilość miejsc jest ograniczona.
Jednocześnie Zarząd Okręgowy w Gdańsku informuje, że planuje kolejne szkolenie w formie on-line.

Do pobrania:
Zgłoszenie_Oświadczenie_WETERYNARYJNE_2022

Regulamin_2022_Kurs_on-line_weterynaryjne

PROGRAM szkolenia weterynaryjnego_2022

Udostępnij
Twitter
WhatsApp